O firme

Spoločnosť ProBim s.r.o. sa zaoberá projektovaním, architektúrou a inžinierskou činnosťou pozemných stavieb. Po pätnásťročnej praxi v projektovaním a realizácii stavieb sme pre skvalitnenie služieb v oblasti výstavby založili projekčno-architektonickú kanceláriu, ktorá v súčasnosti prechádza na nový spôsob projektovania ... » čítať viac

Služby

Predprojektová činnosť

 • Technické a ekonomické poradenstvo
 • Zabezpečujeme prieskumné práce
 • Geodetické zameranie
 • Geologický prieskum
 • Zameranie existujúceho stavu

Projektová činnosť

 • Štúdie
 • Vizualizácie
 • Projekty  pre územné rozhodnutie
 • Projekty  pre stavebné povolenie
 • Realizačné  projekty

Ostatné činnosti

 • Inžinierska činnosť
 • Reklamné a propagačné služby
 • Spracovanie podkladov do digitálnej formy
» viac o službách