Administratívna budova, Predmier, zmena časti stavby na kontajnerovú zostavu

Realizačný projekt 2018