BIM V STAVEBNÍCTVE

Zavádzanie výpočtovej techniky do projektovej praxe v minulom storočí, bol zlomový bod v projektovaní stavieb. Začalo to jednoduchými výpočtovými metódami a jednoduchým dvojrozmerným vykreslením tvaru objektu. V 90. rokoch minulého storočia zavedením systému Windows nastal výrazný prevrat v celom systéme projektovania stavieb, boli vyvinuté sofistikované softvéry na výpočet konečných prvkov stavebných konštrukcií a CAD programov na 2D kreslenie pre neobmedzené spektrum používateľov. 3D modely ako pracovný priestor sú už viac ako desať rokov bežne používané na Slovensku v strojárskom priemysle (hlavne po zavedení CNC obrábania). Vývoj v stavebníctve bol v oneskorení a 3D modely sa do súčasnosti u nás používajú prevažne na vizualizácie nie na projektovanie stavieb. Preto vidím BIM ako zásadný zlom v súčasnom stavebníctve, bez ohľadu na to koľko práce je potrebné pre šírenie osvety a zavádzanie systému do Slovenskej legislatívy (verejné obstavenie).

bim projekt