Individuálna bytová výstavba v Belej-Duliciach, okres Martin.