Priemyselný areál spoločnosti IZOGLOBAL

Návrh úprav vstupov a objektov