Výrobná hala, Martin

Úprava vnútorných priestorov, priestory pre presné meranie strojárenských výrobkov, eliminácia technickej seizmicity