Služby

Predprojektová činnosť

 • Technické a ekonomické poradenstvo
 • Zabezpečujeme prieskumné práce
 • Geodetické zameranie
 • Geologický prieskum
 • Zameranie existujúceho stavu
 • Vypracovanie odborných posudkov

Projektová činnosť

 • BIM projektovanie
 • Štúdie
 • Vizualizácie
 • Projekty  pre územné rozhodnutie
 • Projekty  pre stavebné povolenie
 • Realizačné  projekty

Ostatné činnosti

 • Inžinierska činnosť
 • Reklamné a propagačné služby
 • Spracovanie podkladov do digitálnej formy