Návrh úpravy exteriéru a urbanizmu areálu, Trusalová

2018