Umenie

O mne

lenkaMgr. art. Lenka Ladňáková

Venujem sa prevažne lineárnemu zobrazovaniu a vnímania okolitého sveta, preto jednotlivé výstupy i skice podliehajú striknej a presnej línii. Využívam perspektívu a vodiace čiary pre spôsob zobrazenia priestoru v vzájomných veľkostne a vzdialenostne zachytených objektov. Jednotlivé sekvencie sú vytvárané pravítkami a aj voľnou rukou, kvôli preneseniu môjho osobitého rukopisu a štýlu v rámci vizuálnej stránky tvorby.

 

Kontakt:

Tel.: 00421 918 616 804
E-mail: lenka.ladnakova37@gmail.com
Facebook: Lenka Ladňáková
Twitter: anle37